BHDHN: Thông Tư: Tổ chức Khóa Tu Học Hàm thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại

IMG_4458

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BI – TRÍ – DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

VP/TTK: 1661 Boyer Road, Orleans, Ontario, K1C 3H6 – CANADA.
ĐT : (613) 816-1715. Email: vanphongbhdhn@gmail.com

Số : 6-17007/BHDHN/TT/TB

THÔNG TƯ

Trích Yếu: Tổ chức Khóa Tu Học Hàm thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại

Tham Chiếu:

 • Đề Án Nhiệm Kỳ Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại Nhiệm Kỳ VI ( 2016-2020)
 • Biên Bản Phiên Họp Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại mở rộng ngày
  17 tháng 12 năm 2016 V/v thông qua Đề án Hoạt động Nhiệm kỳ
 • Biên Bản Phiên họp BHD HN mở rộng ngày 25 tháng 2 năm 2017
  V/v Tổ chức Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại

Đính kèm:

 • Đề án Tổ chức Khóa Tu học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại
 • Mẩu “Đơn xin tham dự “ và “ Sách Tịch Huynh Trưởng”

 

Kính thưa Quý Ban Hướng Dẫn,

Nhằm mục đích thống nhất Phương thức Tu học, đào tạo Huynh Trưởng cho GĐPT Việt Nam tại Hải ngoại, trau dồi kiến thức về mọi mặt Nội điển, tiếp nối các Khóa Tu học dài hạn cho Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải ngoại, tiếp tục đào tạo nhân sự để xây dựng và kế thừa di sản giáo dục của tổ chức GĐPTVN, đáp ứng nhu cầu thăng tiến tổ chức đúng theo Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng, nay Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại mở Khóa I Tu học Hàm Thụ Bậc Lực Hải Ngoại dài hạn dành cho Huynh Trưởng hội đủ các điều kiện tham dự theo các Văn bản tham chiếu và đính kèm dẫn thượng.

Về thời gian, nội dung chương trình tu học tổng quát theo Đề án. Phương thức điều hành khóa học, Ban Điều hành sẽ chính thức phổ biến trong Cẩm Nang Tu Học.

Vì sự lợi lạc lâu dài cho Tổ Chức, Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại kính mong Quý Ban Hướng Dẫn các Quốc Gia và Châu Lục nhanh chóng triển khai phổ biến Thông Tư và sớm hoàn tất việc ghi danh để Hội Đồng Tuyển Sinh tiến hành xét duyệt sơ tuyển Học viên và lịch trình tu học được bắt đầu triển khai.

1. Điều Kiện ghi danh và duyệt xét Hồ sơ tham dự:

 • Các BHD Châu / Quốc Gia phổ biến Thông Tư của BHD Hải Ngoại về việc ghi danh tham dự Khóa Tu Học Bậc Lực 1 do BHD Hải Ngoại tổ chức.
 • Các Huynh Trưởng đủ điều kiện theo học xin ghi danh tại Ban Hướng Dẫn Châu Lục, Quốc gia nơi mình đang sinh hoạt. Khi ghi danh xin đính kèm Đơn Xin Tham Dự Khóa Học, Sách Tịch Huynh Trưởng ( mẩu đính kèm – có hình, đội mũ, y phục sinh hoạt chung cho nam và nữ, có cấp hiệu , hoa sen và bảng tên ) và bản sao Quyết định xếp Cấp Tín ( nếu tham dự với cấp Tín ) hoặc Chứng chỉ Trúng cách Trại Huyền Trang – Chứng chỉ Trúng cách Bậc Định.
 • Các Ban Hướng Dẫn Châu Lục/ Quốc Gia lập Hội Đồng Sơ tuyển, duyệt xét các Đơn xin tham dự Khóa Tu học, lập Danh sách các Học viên đủ điều kiện tham dự và duyệt y trước khi chuyển về Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại có quyết định chung tuyển.
 • Huynh trưởng ghi danh tu học Bậc Lực phải hội đủ 1 trong những điều kiện sau đây:
  – Huynh Trưởng Cấp Tín, hoặc
  – Huynh Trưởng có Chứng Chỉ trúng cách Bậc Định Và trúng cách Trại Huyền Trang,
  – Huynh Trưởng đã có Chứng chỉ Trúng cách Bậc Định hoặc Chứng Chỉ Trúng cách
  Trại Huyền Trang ( Tùy Trường hợp sẽ được cứu xét)

2. Thời gian ghi danh: Ban Hướng Dẫn các Quốc Gia Châu Lục sau khi xét duyệt y phê chuẩn hồ sơ học viên hội đủ điều kiện, lập danh sách và chuyển về Văn Phòng Ban Hướng Dẫn trước ngày 04/4/2017.

3. Thời gian khóa học: Khóa tu học Bậc Lực I Hải Ngoại sẽ kéo dài trong thời gian 5 năm kể từ ngày khai khóa và dự kiến sẽ mãn khóa vào năm 2022

4. Thành Phần Ban Điều Hành và Nội Lệ Khóa Học

 • Nhân sự Điều Hành khóa học sẽ do Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại ban hành Quyết Định
 • Nội dung, chương trình, thời khóa biểu các khóa học được phổ biến trong Đề án đính kèm.
 • Nội Lệ: Ban Điều hành Khóa học sẽ phổ biến đến học viên qua Cẩm Nang trong Ngày Lễ Khai Khóa. Trong các kỳ kiểm tra, nếu vắng mặt có lý do chính đáng phải được BHD các Châu Lục, Quốc gia chứng nhận.
 • Khóa sinh sẽ phải làm bài kiểm tra trước khi bước vào năm học kế tiếp

5. Hành chánh – Liên lạc: Mọi chi tiết, thắc mắc trước ngày Khai Khóa, cũng như Hồ sơ xin tham dự Khóa Tu học xin gởi về Văn Phòng BHD Hải Ngoại:

E Mail: vanphongbhdhn@gmail.com

Sau ngày Lễ Khai Khóa, Học viên sẽ liên lạc trực tiếp với Ban Điều Hành Khóa Tu Học để được giải quyết. Hồ sơ Học viên sẽ được BHD HN chuyển đến Ban Điều hành sau khi Hội đồng Tuyển sinh đã hoàn thành việc tuyển chọn và gởi Danh sách lên BHD HN để ban hành Quyết định Danh sách các Học viên chính thức tham dự.

Kính chào tinh tấn

Hải Ngoại, ngày 04 tháng 03 năm 2017
TM. Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại
Trưởng Ban
TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp

* Huynh  Trưởng TÂM ÐĂNG Nguyễn Văn Pháp,
Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hải Ngoại (Ảnh: Quảng Pháp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s