Tâm Bạch: Lá thư Ðiều Hành 2

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn
Kính thưa HTr Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Điều Hành BL1HN.

THÂN THƯƠNG đến với toàn HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI.

LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 01 được gởi đến quý anh chị vừa được một tuần, nay KTC-ĐH xin gởi tiếp LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 02 để tiếp tục mọi công việc cho kịp Lễ Khai Mạc đã được quy định.

 1. Những việc đã được thực hiện qua LTĐH 01
 2. Làm quen phòng học 20/21 – 05 – 2017
 3. Thực hiện Lễ Khai Mạc và giờ học đầu tiên 27/28 – 05 – 2017
 4. Thời khóa biểu tu học cho năm thứ nhất.

1.- Những việc đã được thực hiện qua LTĐH 01

Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi LTĐH 01 được gởi ra, KTC-ĐH được biết các nơi đã cấp tốc tìm mọi cách liên lạc và hôm nay đã có nhiều báo cáo rất khả quan.

 • Cả ba HĐLC Âu Châu, Bắc Mỹ và Úc Đại Lợi đều đã thành lập xong email groups cho Liên Chúng.
 • LC Âu Châu đã thành lập xong email groups cho các Chúng. Các Chúng đã liên lạc nhau và thành lập gần xong thành phần điều hành Chúng cũng như Nickname của từng học viên.
 • LC Úc Đại Lợi đã liên lạc được tất cả các học viên và đang tiến hành những việc còn lại rất khả quan.
 • LC Bắc Mỹ vì gồm Canada và Hoa Kỳ nên tương đối khó khăn hơn trong liên lạc.
  Phần khác HTr. Diệu Ngọc ( Hoa Kỳ), Chủ Tịch HĐ Liên Chúng BM đang có tang gia nên đã nhờ quý HTr còn lại trong LC BM phụ giúp dùm. (KTC-ĐH đã cùng nhau nguyện cầu và chia xẽ với tang quyến). Htr Minh Lộc (CanaDa ), chủ tịch HĐ Liên Chúng BM đang chạy nước rút để lo với sự phụ giúp của HTr Tâm Định về những vấn đề kỹ thuật. Xin quý anh Chị phụ tá PCH Tu Học và PCH Hành Chánh tại CanaDa và hoa Kỳ giúp đở HTr Minh Lộc lo liên lạc để các học viên cùng Chúng liên lạc được với nhau, tiến hành các công việc trong LTĐH01.

 

Xin quý Liên Chúng trình Danh sách Thành Phần Điều Hành Chúng cũng như Nickname toàn học viên thuộc Liên Chúng cho KTC-ĐH trước ngày họp Ban Điều Hành cuối tuần này. (13/14-05-2017)

2.- Làm quen phòng học 20/21 – 05 – 2017

Như quý Anh Chị đã đọc trong mail của ban Kỹ Thuật cũng như trong tờ Chương Trình hai Mạc mà văn phòng BĐH đã gởi. Lớp học chúng ta trong thính phòng Paltalk có tên là: Bacluc1HN

BL1HN_LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 02-2Để quý anh chị làm quen với thính phòng và cũng là cơ hội được nghe tiếng nói của nhau. KTC-ĐH xin anh chị lo Kỹ Thuật mở phòng vào ngày 20/21 – 05 – 2017.

Phòng học được mở 1 giờ như sau: Phòng học : BacLuc1HN

Quý anh chị Cố Vấn, Ban Quản Trại và Học Viên tùy thời gian xin vào phòng thăm hỏi và làm quen. Đối với Ban Kỹ Thuật thì cũng là cơ hội để thử xem sự “chịu đựng” của thính phòng với số lượng gần tham dự rất cao, chuẩn bị cho ngày Lễ Khai Mạc không bị trở ngại Kỹ Thuật. – Xin quý anh chị HTr. Cố vấn, Ban quản trại gởi cho văn phòng Nichname nếu chưa gởi. Ngoài ra nếu quý anh chị học viên đều đã làm Nichname như lớp học quy định thì ban Kỹ Thuật sẽ mời vào khi quý anh chị online.

3.- Thực hiện Lễ Khai Mạc và giờ học đầu tiên 27/28 – 05 – 2017:

Thưa quý anh chị. Thực hiện một buổi khai mạc trên toàn thế giới ( Có thể dùng chữ thế giới vì sẽ có quý Chư Tôn Đức chứng minh tại Hải Ngoại cũng như Quốc Nội) trong thời gian cấp bách cũng như giờ giấc khác nhau quả không đơn giản. Điều đó không có nghĩa là e ngại và than thở mà KTC-ĐH mong muốn có sự nắm tay hợp tác của tất cả Học Viên Bậc Lực, một bậc học trường kỳ cao nhất trong tổ chức chúng ta. Do đó tinh thần “Vượt khó”, “Quyết tâm tu học”, “Đồng sự” và “Tuân thủ” của quý anh chị là điều kiện tiên quyết để lớp học có chất lượng và thành công. Khối Tổ Chức – Điều Hành chỉ làm công tác hổ trợ quý anh chị trên chặng đường tu học của chính anh chị mà thôi.

Xin quý anh chị lưu tâm:

 • Buổi khai mạc chung cho toàn HN. Giờ giấc như đã quy định. Đồng Phục chỉnh tề.
 • Quý Học Viên gần nhau nên tập họp chung tại Chùa, Đoàn Quán để tham dự Lễ Khai Mạc.
 • Trong trường hợp nhà xa và không có điều kiện làm chung thì có thể tự làm trước bàn Thờ phật.
 • Ghi lại hình ảnh làm lễ và gởi về văn phòng BĐH.
 • Những chi tiếc khác như thực hiện băng rôn v.v… quý anh chị sẽ được HĐ Liên Chúng thông báo và hướng dẫn.
 • Tất cả những đề nghị, thắc mắc về Lễ Khai Mạc xin quý anh chị liên lạc với HĐLC tại quản hạt ngay trong tuần này. Ngày 13/14 – 05 – 2107 Ban Điều Hành sẽ có buổi họp để bàn thảo và thông qua.

Xin gởi lại lần nửa Tờ Chương Trình khai mạc để quý anh chị theo dõi.

Vì giờ giấc khác nhau nên có nơi phải dậy thật sớm, có nơi trùng giờ sinh hoạt điạ phương và có nơi phải thức thật khuya kể cả Hoà Thượng giảng Sư.

Mong rằng quý anh chị cùng chung “gian lao”. Anh chị tại Perth có thể không cần vào phòng học sớm như trong Chương Trình. Quan trọng là quý anh chị có mặt trước giờ cung thỉnh Chư Tôn Đức.

Xin quý anh chị xem kỹ Chương Trình. Thấc mắc và hỏi xin trước ngày họp BĐH.

BL1HN_LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 02-3 A.jpg

4.- Thời khóa biểu tu học cho năm thứ nhất.

Ngay trong ngày khai mạc quý anh chị đã có giờ học đầu tiên. Quý anh chị đã học bài Giới Định Tuệ rất nhiều lần nhưng là bài học rất quan trọng trước khi nhập học. Trước một đề tài quý anh chị đều nhận được Lá Thư Tu Học của Khối Giáo Dục. Tài liệu thì Khối Giáo Dục sẽ chuyển đến quý anh chị trong thời gian quý anh chị chưa nhận sách.

Văn phòng sẽ chuyển kèm theo Lá Thư Tu Học và Tài Liệu Giới Định Tuệ đến quý anh chị.

Khối TC- ĐH nhận được chương Trình Tu Học tiếp theo ngày khai giảng từ Khối Giáo Dục và xin sắp xếp như sau:

BL1HN_LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 02-4 b.jpg

 • Buổi học đầu tiên do BĐH đảm nhận.
 • Các đề tài sau do các Liên Chúng thay nhau đảm nhận điều hành: Thư mời, giờ giấc và điều động lớp. KTC-ĐH sẽ hướng dẫn, giúp đở khi cần.
 • Các tháng học theo Chúng hay Liên Chúng tùy địa phương chọn ngày giờ. Biên Bản học gởi về BĐH.

Xin quý anh chị đọc kỹ, bàn thảo trong LC. Nếu có đề nghị thay đổi xin cho biết trước ngày họp BĐH 12/13 -05-20017

Xin quý anh chị lưu lại những LTĐH vào một hộc tủ để tiện mọi theo dõi.

Kính Chào Tinh Tấn
TM Khối Tổ Chức-Điều Hành
Tâm Bạch, Trần Huyền Đan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s