Tâm Bạch: Lá Thư Ðiều Hành 1

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn Kính thưa HTr Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Điều Hành BL1HN.

THÂN THƯƠNG đến với toàn HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI.

Trước hết Khối Tổ Chức-Điều Hành (KTC-ĐH) xin kính chào quý anh chị trong Ban Cố Vấn. Chúng em rất hạnh phúc khi có quý anh chị luôn bên cạnh để dìu dắt. Một lớp học có Anh, có Chị và có Em chấc chắn sẽ rất ấm cúng và có thành quả tốt đẹp như quý Anh Chị hằng mong muốn.

KTC-ĐH cũng xin kính chào HTr. Chủ Nhiệm cùng quý HTr. đồng sự từ các Khối khác trong Ban Điều Hành Lớp Học. Kể từ đây chúng mình cùng nắm tay để chung lo một lớp học với chiều dài 5 năm. Tinh thần đồng sự này sẽ là tấm gương trong sinh hoạt của tổ chức.

Đây là LÁ THƯ đầu tiên của Khối Tổ Chức-Điều Hành (KTC-ĐH) đến với quý anh chị Học Viên. KTC-ĐH xin hân hoan chào đón quý anh chị vào lớp học.

Trong thời gian qua. Ban Điều Hành đã chuẩn bị rất nhiều việc cho lớp học được bắt đầu. Riêng KTC-ĐH xin được thông báo đến quý học viên vài công việc cấp bách như sau:

 1. Hội Đồng Liên Chúng, Chúng và email-groups.
 2. Nichname dùng riêng cho học viên lớp học BL1HN
 3. Sinh hoạt và liên lạc.

1. Hội Đồng Liên Chúng, Chúng và email-groups
Lớp học chúng ta hiện có được 100 học viên, được chia thành 12 Chúng. Có tất cả là 3 Liên Chúng _ Âu Châu, Bắc Mỹ và Úc Châu.

Thành phần điều hành Liên Chúng do những HTr. phụ tá các Phó Chủ Nhiệm từ các Quốc Gia hay Châu Lục. Hội Đồng Liên Chúng là gạch nối giữa Ban Điều Hành lớp học và Các Chúng. Xin quý anh chị học viên xem tên mình thuộc về Chúng nào để chuẩn bị sinh hoạt trước ngày khai mạc. Quý anh chị HĐLC sẽ liên lạc với quý anh chị để làm email group của Chúng theo tên chúng.

Hội Ðồng Liên Chúng Âu Châu (LCÂC):

bl1hn-lienchung-auchau@googlegroups.com

 • Chủ tịch: Htr Nguyên Mãn Nguyễn Đình Hưng (phụ tá Điều hành)
 • UV Tu Học: Htr Thị Trực Võ Văn Chánh (phụ tá Giáo Dục)
 • Thư ký, Thủ quỹ: Htr Quảng Long Trần Quốc Hưng (phụ tá Hành Chánh)

Chúng Xá Lợi Phất – Tiếng reo: Trí Tuệ

bl1hn-lcac-xaloiphat@googlegroups.com

 • Tâm Ngọc, Lê Huyền Trang
 • Từ Chi, Hồ Thị Kim Hạnh
 • Nguyên Bình, Trần Văn Thái
 • Quảng Thuận, Diệp Thanh Phong
  Giác Chánh, Trịnh Kim Hòa
 • Thiện Liên, Phạm Thị Tuyết Mai
 • Quảng Hưng, Đặng Thanh Long
 • Tâm Bảo Liên, Đỗ Huỳnh Trâm Anh

Chúng Mục Kiền Liên – Tiếng reo: Thần Thông

bl1hn-lcac-muckienlien @googlegroups.com

 • Minh Hiển, Lê Vinh
 • Từ Phát, Hồ Thị Kim Bình
 • Hoằng Tùng, Võ Quang Châu
 • Tâm Tịnh, Nguyễn Hương Giang
 • Huệ Sơn, Trình Bình Trường
 • Diệu Bạch, Nguyễn Thị Hường
 • Nhuận Sanh, Đỗ Trung Kiên
 • Nguyên Trang, Nguyễn Thị Túy Phượng

Chú Phú Lâu Na – Tiếng reo: Thuyết Pháp

bl1hn-lcac-phulauna @googlegroups.com

 • Nguyên Trí, Nguyễn Thị Diệu Hạnh
 • Từ Lạc, Hồ Thị Kim Loan
 • Thiện Tâm, Trần Quốc Thành
 • Quang Minh, Nguyễn Hữu Quang
 • Hồng Hạnh, Trương Thùy Linh
 • Diệu Phước, Đỗ Thị Tuyết Sương
 • Minh Hiển, Huỳnh Bảo Minh
 • Nguyên Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Hội Ðồng Liên Chúng Bắc Mỹ (LCBM):

bl1hn-lienchung-bacmy@googlegroups.com

 • Chủ tịch: Htr Minh Lộc Trần Văn Lợi (phụ tá Điều Hành)
 • Htr Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp (phụ tá Điều Hành)
 • UV Tu Học: Htr Bữu Thành Phan Thành Chinh (phụ tá Giáo Dục)
 • Thư ký, Thủ quỹ: Htr Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên (phụ tá Hành Chánh)

Chúng Tu Bồ Ðề – Tiếng reo: Giải Không

bl1hn-lcbm-tubode@googlegroups.com

 • Viên Nguyệt, Tiêu Thị Nga
 • Tuệ Quang, Lê Văn Hoàng
 • Nguyên Thận, Nguyễn Văn Cẩn
 • Diệu Thanh, Quách Thị Dung
 • Thiện Tài, Nguyễn Hữu Thế Phiệt
 • Diệu Trang, Quách Thị Nhung
 • Nguyên Tịnh, Phạm Xuân Quang
 • Phương Hiếu, Trần Thị Thu Thắm

Chúng Ca Chiên Diên – Tiếng reo: Luận Nghị

bl1hn-lcbm-cachiendien @googlegroups.com

 • Minh Khai, Nguyễn Văn Nở
 • Thiện Phước, Nguyễn Trọng Thảo
 • Quảng Pháp, Trần Minh Triết
 • Nguyên Liên, Đặng Thị Hương
 • Diệu Hạnh, Hoàng Mai Ngân
 • Minh Hạnh, Phạm Minh Trí
 • Diệu Hương, Nguyễn Vưu Khánh Linh
 • Trí Hương, Lê Đình Rem

Chúng Ma Ha Ca Diếp – Tiếng reo: Ðầu Ð à

bl1hn-lcbm-mahacadiep@googlegroups.com

 • Quảng Tín, Ngô Thị Thùy Trang
 • Quang Minh, Võ Quang Trung Nhơn
 • Nguyên Tâm, Thái Xuân Hùng
 • Tâm Diệu Nghĩa, Nguyễn Kim Phượng
 • Minh Hải, Lê Phan Thiên Sơn
 • Minh Trí, Lê Văn Cư
 • Minh Châu, Huỳnh Bảo Brian
 • Tâm Tịnh Lạc, Đoàn Tâm Thuận
 • Diệu Đào, Đinh Thị Quỳnh Anh

Chúng A Na Luật – Tiếng reo: Thiên Nhãn

bl1hn-lcbm-analuat@googlegroups.com

 • Nguyên Liễu, Trương Thị Túy
 • Bửu Minh, Đinh Công Trường Nguyên
 • Nguyên Quế, Trần Thị Ái Hoa
 • Nguyên Thành, Trương Công Phát
 • Minh Nghị, Hồ Bảo Vĩnh Nghi
 • Khai Tâm, Thái Thoại Bình
 • Nguyên Phú, Vũ Quang Vinh
 • Quảng Tịnh, Sử Diễm Thúy
 • Trí Nhân, Mai Thanh Hùng
 • Quảng Thiện, Hồ Văn Toàn

Hội Ðồng Liên Chúng Úc Châu (LCUC):

bl1hn-lienchung-ucdailoi@googlegroups.com

 • Chủ tịch: Htr Nguyên Đề, Phan Thị Kim Oanh (phụ tá Điều Hành)
 • UV Tu Học: Htr Chúc Nhiệm, Nguyễn Đức Tú An (phụ tá Giáo Dục)
 • Thư ký, Thủ quỹ: Htr Thiện Hòa Phùng, Thị Thái Hiền (phụ tá Hành Chánh)

Chúng Ưu Bà Ly – Tiếng reo: Trì Giới

bl1hn-lcudl-uubaly@googlegroups.com

 • Đồng Linh, Trần Thị Như Trang
 • Minh Trí, Phan Công Quan
 • Quảng Đạo, Nguyễn Quốc Dũng
 • Thiện Minh, Nguyễn Trọng Phúc
 • Quảng Thúy, Trần Nguyễn Lam Uyên
 • Thiện Phương, Võ Thị Hồng Loan
 • Tâm Thanh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh
 • Vạn Bách, Lê Thị Bé

Chúng A Nan Ðà – Tiếng reo: Ða Văn

bl1hn-lcudl-ananda@googlegroups.com

 • Nguyên Mai, Trần Thị Kim Hoàng
 • Nguyên Bản, Nguyễn Văn Nước
 • Chúc Thông, Lê Văn Cườm
 • Vạn Phổ, Lê Hải
 • Vạn Nhiên, Nguyễn Thị Mai Trâm
 • Nguyên Thơ, Đoàn Võ Uyên Thi
 • Thiện Phương, Lê Tuấn Tony
 • Diệu Hoa, Lê Thị Thúy Hằng

Chúng La Hầu La – Tiếng reo: Mật Hạnh

bl1hn-lcudl-lahaula@googlegroups.com

 • Thiện Hoa, Hoàng Trúc Quỳnh
 • Phước Thái, Hoàng Đức Sơn
 • Thiện Từ, Nguyễn Quốc Việt
 • Trí Tiến, Trần Hồng Tấn
 • Vạn Tân, Phạm Duy Khang
 • Thiện Thuận, Vương Thảo
 • Thiện Hương, Diệp Thị Nga
 • Tâm Viễn, Ưng Thanh Tuyền
 • Giải Thoát, Dương Hương Ly

Chúng Bồ Ðề Ðạt Ma – Tiếng reo: Tinh Tấn

bl1hn-lcudl-bodedatma@googlegroups.com

 • Thiện Niệm, Trần Thái Mẫn
 • Vạn Đức, Nguyễn Mai Thy
 • Vạn Trung, Văn Tiến Phương
 • Quảng Diệu Huệ, Nguyễn Thị Hồng Hà
 • Dũng Chí, Lê Quang Bảo Anh
 • Tâm Hoa, Mạch Bích Như
 • Hạnh Kim, Trần Thị Kim Phượng
 • Vạn Thiện, Trần Hoàng An

Chúng Huệ Kha – Tiếng reo: Thiền Ðịnh

bl1hn-lcudl-huekha@googlegroups.com

 • Vạn Duyên, Nguyễn Kết
 • Minh Phước, Lạc Nguyễn Phước Quý An
 • Nghiêm Đăng, Nguyễn Thái Đăng Khoa
 • Tâm Như, Lê Tuấn Tú
 • Diệu Hòa, Nguyễn Thị Diễm Châu
 • Thiện Anh, Trương Thị Bích Trâm
 • Nhật Thảo, Trần Thị Yến Nhi
 • Tâm Hạnh, Tạ Kim Nga

HĐLC Bắc Mỹ có thể hoán chuyển với quý HTr phụ tá từ BHD Canada giữa khóa học nếu cần thiết.

Các HĐLC khác giữ nguyên suốt khóa học.

Các Chúng bầu Thành phần điều hành Chúng.

 • Thủ Chúng
 • Ủy Viên Sinh Hoạt
 • Thư Ký, Thủ quỹ

Thành phần điều hành Chúng được bầu lại sau 12 tháng.

2. Nichname học viên: Lớp học có tới 100 học viên. Để giữ trật tự lớp học cũng như việc điểm danh được thực hiện nhanh chóng, KTC-ĐH vừa liên lạc với HTr Kỹ Thuật và xin quý anh chị học viên hoan hỉ làm lại Nickname dành riêng cho lớp học như sau: Nichname: Pháp Danh + Tên Chúng viết tắc Ví dụ: TamNgoc_XLP (Viết tắc của Xá Lợi Phất) VienNguyet_TBD (Viết tắc của Tu Bồ Đề) DongLinh_UBL ( Viết tắc của Ưu Bà Ly) Sau khi thực hiện xong, một đại diện Chúng gửi danh sách Nickname của thành viên trong Chúng đến Hội Đồng Liên Chúng của mình và sẽ được chuyển đến Ban Kỹ thuật để có thể giúp quý anh chị vào phòng học dể dàng.

3. Sinh họat và liên lạc: Lớp học kéo dài năm năm cho những huynh trưởng nồng cốt tại các quốc gia tại Hải Ngoại nên bên cạnh tu học, tinh thần sinh hoạt rất quan trọng. Điều lệ sẽ được ghi lại trong cẩm nang, quý anh chị sẽ được Khối Hành chánh gởi trước ngày khai mạc.

Xin quý học viên lưu lại những Lá Thư Chủ Nhiệm, Lá Thư Điều Hành và Lá Thư Tu Học vào một hộc tủ cho suốt khóa.

Hiện tại xin quý anh chị trong Chúng liên lạc với nhau và giúp đở nhau để thực hiện kịp những sinh hoạt trước Lễ Khai Mạc.

Quý anh chị trong HĐLC sẽ làm việc với các Chúng và sinh hoạt ngay từ bây giờ. HĐLC sẽ cùng quý anh chị mời Bảo Huynh và thông báo lại với Ban Điều Hành. Huynh Trưởng Bảo Huynh là những Huynh Trưởng đã qua Vạn Hạnh.

Mọi khó khăn, thắc mắc quý anh chị học viên có thể hỏi quý huynh trưởng trong HĐLC tại địa hạt của mình.

HĐLC sẽ tùy việc liên lạc đến Văn phòng và các Khối liên hệ.

Trường hợp đặc biệt, liên quan tới việc tổ chức – điều hành và vì thời gian cấp bách, quý anh chị học viên có thể copy cho Phó Chủ Nhiệm khóa học, đặc trách Tổ chức và Điều hành (hdantran@googlemail.com). Kính Chào Tinh Tấn TM Khối Tổ Chức-Điều Hành Tâm Bạch, Trần Huyền Đan.

Kính Chào Tinh Tấn
TM Khối Tổ Chức-Điều Hành
Tâm Bạch, Trần Huyền Đan

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s