CẨM NANG Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực Hải Ngoại I/2017 (Ấn bản digital)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

(Bấm vào đây)

Hãy bỏ đi những tự ti mặc cảm thái quá, những tự hào về những thành quả có được hay những tự cao, tự đại về bản ngã của mình. Anh chị em hãy tự tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng để trở thành những người Tự Tại trong cảnh giới Ta Bà nầy. Có như vậy mới có thể hướng dẫn được đàn Con, đàn Em của các Anh Chị Em vững tiến trên đường Đạo được. ~ Thích Như Điển

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s