Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa: LÁ THƯ CHỦ NHIỆM

Huynh trưởng Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa (ảnh: Nhuận Pháp)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bái bạch đảnh lễ:
– Chư tôn Hòa thượng, Thương tọa Chứng minh sư, Giảng sư Khóa tu học Bậc Lực I Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại

Kính thưa:
– Quý Huynh trưởng Giảng viên
– Quý Huynh trưởng trong Ban Cố Vấn
– Quý Huynh Trưởng trong Ban Điều Hành
– Quý Huynh trưởng Bảo Huynh cùng toàn thể Học viên kính mến.

Thay mặt cho Ban Điều Hành Khóa Tu Học Bậc Lực I Hải Ngoại, Chúng con xin đê đầu đảnh lễ, ba nghiệp thanh tịnh, thành tâm dâng nén tâm hương lên Tam Bảo mong được phần nào báo đáp thâm ân trong muôn môt của Chư tôn Thiền Đức đã dày công thương yêu, giáo dưỡng chúng con. Nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ Tát Thánh hiền thùy từ gia hộ quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu hầu soi sáng cho chúng con trên bước đường tìm cầu học đạo, phụng sự lý tưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Kính thưa:
– Quý Huynh trưởng Cố vấn, Giảng viên khóa tu học,
– Quý Huynh trưởng trong Ban Điều Hành và toàn thể Học viên Bậc Lực kính mến,

Chúng em vô cùng cảm kích và tri ân quý Huynh trưởng Cố vấn, quý Huynh trưởng Giảng viên, dù tuổi cao sức yếu, có khi thân lâm trọng nhưng vẫn cận kề sách tấn, hướng dẫn chúng em trong mọi mặt tu học, sinh hoạt và điều hành đúng với thanh quy, truyền thống cố hữu của GĐPT VN.

Quý anh chị là những cánh Sen vươn mình từ thuở bình minh của Tổ chức đến bây giờ như dòng sông đang đổ về biển cả, dù phải trải qua bao nhiêu dâu bể, thác ghềnh nhưng lý tưỏng, niềm tin vẫn vững vàng, kiên tâm dạy dỗ đàn em và là chỗ dựa vững chắc cho đàn em tiếp bước trên con đường phụng sự Đạo pháp và Tổ chức.

Thay măt cho Ban Điều Hành và Học viên Bâc Lực, kính chúc quý anh chị thân tâm thường lạc, mãi mãi là tấm gương sáng cho chúng em noi theo.

Cùng toàn thể anh chị em hoc viên thân mến, Trong trùng trùng duyên khởi, anh chi em chúng ta là những người cùng chung một dòng Huyết thống Tâm linh. Trải qua hơn 40 năm lưu lạc, ngày nay, hầu như chiếc áo Lam đã có mặt khắp nơi trên thế giới, nối bước cha anh tận tâm tận lực dựng xây mái nhà Lam bằng chí nguyện Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nay nhờ nhân duyên thù thắng, chúng ta lại được trùng phùng trong niềm hân hoan kiến tạo đạo tràng tu học, tịnh hóa thân tâm; trên có chư Tôn Đức Thiền Đức hoan hỷ đăng tòa giảng pháp, dưới có anh chị, chúng bạn soi sáng tâm can.

Năm năm tu học là cơ duyên khai sáng trí tuệ nhiệm màu, tìm lại nguồn hạnh phúc chân
nguyên nơi chính mình; phát khởi Bồ đề tâm, nguyện hành Bồ tát đạo. Đây cũng là dịp may để chúng ta thúc liễm thân tâm, phản quan tự kỷ, suy nghiệm hành trì, trên báo Tứ Trọng Ân, dưới vì đàn em thân yêu phụng sự; quyết tâm làm cho Đóa Sen Trắng tỏa rạng sắc hương hầu truyền thừa di sản Tổ chức GĐPT VN.

Thưa quý anh chị em,

Hoàn cảnh học viên mỗi người một vẻ, duyên trần ràng buộc lên xuống nổi trôi, vì thế, ngoài ơn Chư Phật thùy từ gia hộ, cộng với nguyện lực của Chư Tăng hỗ trợ, chúng ta cần nương nhờ năng lực cộng hưởng của nhau cùng với quyết tâm của mỗi người mới mong vượt qua được chặng đường tu học đầy gian khó này. Chúng tôi mong rằng, cho dù trời yên biển lặng hay sóng gió ba đào, anh chị em vẫn vững vàng tay lái, quyết chí vượt qua. Bể khổ mênh mông nhưng với định lực vững bền, anh chị em chúng ta sớm hay muộn rồi mình cũng sẽ đến bờ. Nên nhớ: “Nhiều người sau vài lần thất bại, bỗng quay lái thuyền đời. Họ không ngờ rằng ở đây cũng như mọi trường hợp khác, kiên chí vẫn là mẹ đẻ của thành công. Trên đường lý tưởng, không phải lúc nào cũng có hoa và bướm. Ðừng thấy những đoạn gai gốc khó đi mà vội rẽ sang lối khác, nó cũng đang dàn bày cho em cái hào nhoáng nhất thời. Cứ quyết chí theo hướng của ta đi, rồi chậm hay mau, thế nào cũng có ngày đến đích, …. sóng triều rào rạt mỗi ngày hai bận xuống lên, kẻ thấp chí bạc tài thì theo nó mà ra vào sông bến cũ”

Thưa anh chị em, chặng đường phía trước nhiều gian nan thử thách nhưng cũng chan chứa nhiều niềm vui, hãy cùng nhau nắm chặt tay nhau để cùng nhau tiến bước, anh chị nhé.

Ban Giảng Sư, Giảng viên, Ban Điều Hành hy vọng tất cả 99 anh chị em Hoc viên đều đến đích an toàn, hoàn thành sứ mệnh truyền lưu mạng mạch lâu dài cho Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trân trọng kính chào
Chủ Nhiệm Khóa Tu học Bậc Lực I Hải Ngoại
QUẢNG GIẢI Huỳnh Kim Hóa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s