Thích Như Điển: ĐẠO TỪ Cho Bậc Lực của các Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại

IMG_9279

Hòa thượng Thích Như Ðiển (Ảnh: Quảng Pháp)

Trích CẨM NANG Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực Hải Ngoại I/2017

Đất trời mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông và con người hay muôn vật đều bị chi phối bởi những cảnh sanh, già, bệnh, chết. Chẳng có ai trong chúng ta có thể thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi nầy được ngoại trừ những bậc A La Hán – sau khi chứng Đạo – đã dõng dạc tuyên bố rằng: “Ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc gì cần làm ta đã làm xong và ta biết chắc một điều là kiếp sau ta không còn tái sanh nữa“. Đây chính là mục đích của ai muốn thoát ly khỏi sự khổ, nguyên nhân của sự khổ để chứng đến Niết Bàn an lạc.

Kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2017 nầy, các Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại có chương trình tu học qua Paltalk trong vòng 5 năm, mà đề tài đầu tiên là: Giới, Định, Huệ, tôi sẽ đảm trách nói chuyện cùng với Quý Anh Chị Em trong phần thuyết giảng tiếp theo sau phần Đạo Từ nầy. Thật là một công việc làm hữu ích và tiện lợi cho mọi người ở khắp các châu lục trên thế giới ngày nay đều cùng có thể nghe qua diễn đàn nầy để học Pháp. Việc nầy cách đây chừng vài chục năm về trước, chẳng ai trong chúng ta có thể mường tượng ra được. Vậy mà ở đầu thế kỷ thứ 21 nầy, nhiều người trong chúng ta có thể trực diện lãnh hội được những ngôn từ và ý nghĩa của những bài Pháp được diễn giảng qua phương tiện khoa học hiện đại, quả vô cùng tiện lợi! Tuy nhiên cái Tu và cái Học cũng như phương tiện chuyên chở hai việc nầy hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta chỉ nương vào khoa học hiện đại mà quên đi giá trị tâm linh của sự Tu và sự Học thì chắc rằng, qua máy móc, chúng ta không thể tuyên bố như những bậc A La Hán khi chứng quả Vô Sanh đã tuyên bố được những câu nói như bên trên.

Nhà Bác Học Albert Einstein người Đức gốc Do Thái, có Quốc Tịch Hoa Kỳ, cha đẻ của thuyết tương đối đã có nhiều nhận xét về Phật Giáo và những lời Phật dạy rất hay. Trong những nhận xét đó, có một câu rất đáng chú ý: “Phật Giáo không cần thẩm định lại những lời Phật dạy qua cái nhìn của khoa học nữa, vì tất cả những lời dạy của Đức Phật đều vượt lên trên sự chứng minh của khoa học rồi”. Cuối thế kỷ thứ 20 đầu thế kỷ thứ 21, nhân loại, gần 7 tỷ người có mặt trên quả địa cầu nầy đã bầu chọn Albert Einstein là người của thế kỷ; mà Ông đã nhận xét về Phật Giáo như vậy thì thiết tưởng chúng ta, những người Phật Tử tin Phật, thực hành lời dạy của Đức Phật để chứng thành quả vị Phật không còn gì phải hoài nghi nữa.

  1. Đức Phật thường hay dạy rằng: nghe và thực hành giáo lý của ta gồm những hạng người như sau đây: Hạng người thứ nhất là: nghe xong rồi hiểu, hiểu xong thì thực hành và thực hành xong rồi chứng quả.
  2. Hạng người thứ hai là: nghe xong rồi hiểu, hiểu xong rồi không thực hành và không thực hành nên không chứng quả.
  3. Hạng người thứ ba là: nghe xong chẳng hiểu, chẳng hiểu nên không thực hành và không thực hành nên chẳng chứng quả vị nào cả.

Khi đến với giáo lý của Đức Phật, chúng ta có thể chọn một trong nhiều cách khác nhau; nhưng tựu trung có ba cách được giải bày trong nhiều kinh điển như sau:

  • Cứ tin tưởng giáo lý của Đức Phật là giáo lý giải thoát, giác ngộ; nên cứ thực hành và sẽ tỏ ngộ Đạo về sau.
  • Cứ lý giải thật là rốt ráo những lời Phật dạy, sau đó thực hành những lời dạy ấy; khiến cho chúng ta được giải thoát giác ngộ sau khi chúng ta đã có Chánh Tri Kiến rõ ràng.
  • Cứ Tu và Hành trong nhiều đời liên tục như thế, một ngày nào đó chúng ta sẽ chứng được quả vị Tối Thượng Thừa.

Vậy hôm nay, trong bầu không khí trầm lắng trên Paltalk nầy, tôi từ Đức Quốc xa xăm xin chân thành gửi đến Quý Anh Chị Em Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại một lời khuyên: Hãy cố gắng thực hành lời dạy của Đức Phật qua tinh thần Giới Định Huệ mà các Anh Chị Em sẽ thâu thập sau đây qua bài giảng của chúng tôi cũng như bài viết của Thượng Tọa Thích Nguyên Giác. Từ đó, quý anh chị em sẽ tạo được một cái nhìn, một sự nhận thức giáo lý của Đức Phật qua việc Tu cũng như việc Học. Và cũng từ đó, tôi mong rằng Anh Chị Em sẽ có một mái nhà Lam ấm cúng hơn qua tinh thần lợi mình và lợi người.

Hãy bỏ đi những tự ti mặc cảm thái quá, những tự hào về những thành quả có được hay những tự cao, tự đại về bản ngã của mình. Anh chị em hãy tự tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng để trở thành những người Tự Tại trong cảnh giới Ta Bà nầy. Có như vậy mới có thể hướng dẫn được đàn Con, đàn Em của các Anh Chị Em vững tiến trên đường Đạo được.

Xin cầu mong được như vậy.

Thích Như Điển

Tổ Đình chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc
vào một sáng mùa Xuân năm 2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Ấn bản digital

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s