Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp: Thư mời tham dự Lễ Khai Kháo Tu Học Bậc Lực, HN, I

IMG_0801.jpgHuynh trưởng Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp (Ảnh: Quảng Pháp)

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BI-TRÍ-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BI TRÍ DŨNG BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI
HỘI ĐỒNG LIÊN CHÚNG BẮC MỸ

1265 BECK CT. BEAUMONT, CA 92223
TEL: 951-772-6998 EMAIL: MAT_NAIQT@YAHOO.COM

THƯ MỜI

Kính thưa Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức:

Nhằm mục đích tạo điều kiện cho hàng Huynh Trưởng lảnh đạo trong Tổ chức GĐPTVN
tại Hải Ngoại có cơ hội tiến tu,trao dồi nội điển bản thân để trở thành những cán bộ cao cấp chịu trách nhiệm thịnh suy của Tổ chức nơi xứ người. Nay BHD GĐPT Hải Ngoại tổ chức khóa Tu học Bậc Lực 1 Hải Ngoại. Thời gian 5 năm với sự tham dự của các Huynh Trưởng Học Viên từ các Châu lục.

Lễ khai khóa sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, Ngày 27 Tháng 5 Năm 2017
Địa điễm:

Tổ Đình Minh Đăng Quang
3010 W. Harvard St
Santa Ana, CA 92704

Ban Tổ chức và Điều hành Bậc Lực 1 Hải Ngoại trân trọng kính mời Ban Hướng Dẫn Miền
Quảng Đức vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự buổi khai mạc nói trên.

Sự hiện diện của quý Ban là động lực sách tấn các Huynh Trưởng Học viên Tinh tấn trong chương trình tu học trường kỳ và nhiều thử thách nầy

Hoa Kỳ, Ngày 25 tháng 5 năm 2017
TM CHỦ TỊCH HĐ LIÊN CHÚNG BẮC MỸ
Phụ tá Điều Hành
(Đã Ký )
DIỆU NGỌC Cao Ngọc Điệp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s