Tin ảnh: Chúng Ca Chiên Diên và Ma Ha Ca Diếp tổ chức lễ Khai Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực I, Hải Ngoại, 2017.

1.jpg

Ðồng hành lam viên hải ngoại muôn phương – Liên Chúng Bắc Mỹ – gồm quý anh chị trưởng của hai chúng Ca Chiên Diên và Ma Ha Ca Diếp, cư ngụ tại miền Nam California, đã vân tập về Tổ Ðình Minh Ðăng Quang, thành phố Santa Ana, bang California, để thiết lễ Khai Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực I, Hải Ngoại, 2017.

Chứng minh lễ Khai khóa trang nghiêm là Hòa Thượng viện chủ Thích Minh Tuyên, cùng nhị vị Ni Chúng Tổ Ðình – Ni sư Thích Nữ Như Trang và Ni sư Thích Nữ Chí Tiến. Cũng như sự hiện diện đầy khích lệ của quý trưởng niên Minh Ðức Bùi Ngọc Bách, Tâm Hòa Lê Quang Dật, Tâm Quang Võ Cân, Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy, hay sự chung vai sát cánh của quý trưởng hướng dẫn, dắt dìu như anh Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp, chị Nguyên Thuyết Lê Minh Thi,  Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, và Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên…

Mặc dù buổi hội họp đầu tiên không chỉ khoanh lại ở phạm vi địa phương mà mang tầm xa rộng trên toàn địa bàn hải ngoại qua hệ thống kết nối viễn liên, nên còn vấp phải nhiều trở ngại, song tựu trung, tinh thần tham dự đông đủ của đại chúng học viên với sự hướng dẫn tận tình của quý trưởng niên mà nhất là, đặc biệt, mối đạo tình của chư vị Hòa thượng, Ni Chúng tổ đình, đã tạo duyên lành cho một thành tựu đầy hứa hẹn trong tương lai. Ðường dài 5 năm của bậc học có xá chi khi anh chị em đã thấm nhuần tiếng reo TINH TẤN từ buổi sáng khai đạo hôm nay, 27 tháng Năm, 2017.

Trong khi đó, được biết cùng  lúc, Chúng A Na Luật khai khoá tại hai địa điểm, Vùng Phila vào ngày 27/5 2. Và vùng Michigan vào ngày 28/5

18745288_10155056053305860_1501206648_o.jpg

Tin rằng, trong vài ngày tới, thư ký Liên Chúng sẽ có bài tường thuật đầy đủ chi tiết, cũng như đầy đủ các chúng Bắc Mỹ để giới thiệu cùng lam viên bốn phương thân mến.

Một số hình ảnh tiêu biểu Lễ Khai Khóa 27 tháng Năm, 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s