Trang nhà Quảng Ðức: Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Học Hàm Thụ Bậc Lực 1 Hải Ngoại

le-khai-mac-lop-ham-thu-bac-luc-1-hai-ngoai-27-5-2017-31-.jpg

Chỉ vài giờ sau sau khi lễ khai khóa hàm thụ Bậc Lực I, Hải Ngoại 2017, đồng loạt được các Chúng học viên tổ chức và hoàn mãn khắp nơi, thì ngay trên trang nhà Quảng Ðức – một trang nhà thông tin Phật giáo quen thuộc của cộng đồng tứ chúng Phật tử nói chung và lam viên nói riêng trên thế giới do thượng Tọa Thích Nguyên Tạng chủ trương – đã nhanh chóng phổ biến đầy đủ các hình ảnh sinh hoạt liên quan buổi lễ khai khóa nói trên. Trang nhà Liên chúng Bắc Mỹ xin chuyển tiếp để chia sẻ cùng độc giả bốn phương hằng quan tâm sinh hoạt tu tập của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hải Ngoại hầu tri tường. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

IMG_0210.jpg
Cư sĩ Như Hùng, Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng và Quảng Pháp chụp hình lưu niệm trong một chuyến phật sự của thượng tọa ở Hoa Kỳ (Ảnh: Quảng Pháp)

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, pháp tự Tịnh Tuệ, pháp hiệu Phổ Trí, sinh năm 1967 tại Vĩnh Thái, Thành Phố Nha Trang. Xuất gia năm 1980, thọ Sa Di năm 1985, thọ Tỳ Kheo năm 1988; tốt nghiệp Cử Nhân Anh Ngữ (Đại Học Sư Phạm) năm 1995 tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học năm 1997; đến Úc định cư đầu năm 1998 và là Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Đại Lợi từ tháng 7 năm 2014 (phó trụ trì từ đầu năm 1998, khai sơn TV Quảng Đức là TT Thích Tâm Phương, cũng là bào huynh của TT Nguyên Tạng). TT cũng là người chủ trương và chủ biên trang nhà   www.quangduc.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s