Sân khấu di động, chỉ một người và mất 30 phút để dàn dựng

Fast, easy and secure Stage Trailer ARC

Sân khấu di động – MOBILSTAGE ARC – hình thể hiện đại với cấu trúc thiết kế bằng vật liệu nhôm 3D. Dàn giáo có thể chịu trọng tải lên tới 800kg để thiết trí hệ thống âm anh và ánh sáng. Mái có thể được nâng lên để đạt được độ dốc tối đa. Việc dàn dựng sân khấu chỉ bằng tay với hỗ trợ cơ giới là một hệ thống đơn giản, hiệu quả nhưng rất nhanh. Chỉ cần một người và mất 35 phút là xong.

Screen-Shot-2017-05-30-at-11.39.50-AM.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s