Video: Chúng Tu Bồ Ðề (Canada) – Liên Chúng Bắc Mỹ, khai khóa tu học Bậc Lực I, Hải Ngoại, 2017

Một đoạn phim ngắn được phổ biến trên trang facebook “Bậc Lực 1 Hải Ngoại”, lễ khai khóa của Chúng Tu Bồ Ðề, thuộc Liên Chúng Bắc Mỹ, đã được anh chị em học viên tổ chức tại Chùa Hương Ðàm, ngày 27 tháng Năm, 2017 và hoàn mãn đúng như đề án chung của BHD Hải Ngoại – Ban Ðiều Hành Bậc Lực.

Mặc dù đoạn video chỉ quay lại một đoạn trang nghiêm chào Gia đình kỳ, song qua đó, chúng ta thấy có sự chứng minh của nhị vị Tỳ Kheo cùng quý trưởng niên cư ngụ tại Canada, tiêu biểu là trưởng Tâm Trí Tư Ðồ Minh.

Hy vọng Thư Ký Chúng Bồ Ðề sẽ có bài tường thuật với nhiều hình ảnh sống động gởi về ban kết tập trang nhà “Nhủ Nhau Tinh Tấn” để cùng chia sẻ niềm vui trên bước đường tu tập. Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

18670928_1704147672947343_5728375139607049883_n.jpg

18700161_10154361206980764_8857497324173696313_n.jpg

18664691_10154361206965764_6219689336400071878_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s