Diệu Hạnh Hoàng Mai Ngân: Thông báo: Ca Chiên Diên và Ca Diếp hội Chúng để đúc kết bài học Giới-Ðịnh-Tuệ (8PM-10PM – 4.6.2017)

kiet_tap

Mến chào quý anh, chị, em,

Thể theo đa số ý kiến của anh, chị, em về giờ học chúng đúc kết bài Giới – Định – Tuệ, mời quý anh, chị, em thu xếp thời gian gọi điện thoại họp chung chúng Ca Chiên Diên và Ma Ha Ca Diếp vào lúc 8:00 – 10:00 PM (giờ California) tối Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017.  Vì anh Quang Minh-Võ Quang Trung Nhơn hiện ở Texas, chúng ta hãy cùng vào họp đúng giờ để kết thúc không quá trễ cho giờ địa phương nơi anh cư ngụ.

Dự kiến chương trình sơ khởi cho buổi học chúng, Mời ACE góp ý, bổ sung.

8:00 – 8:10 PM: Chào hỏi – Giới thiệu
8:10 – 8:15 PM: Niệm Phật – Đề nghị cử tọa, điều hợp viên
8:15 – 8:30 PM: Cập nhật tin từ Ban Điều Hành (Lễ Khai Khóa, Hình ảnh, Liên Chúng Bắc Mỹ website: Nhủ Nhau Tinh Tấn, FaceBook, Bản Tin, Sổ Tay Tu Học)
8:30 – 8:45 PM: Thông qua tóm tắt bài Giới – Định – Tuệ (TT Nguyên Giác)
8:45 – 9:00 PM: Thông qua bài giảng của HT Thích Như Điển
9:00 – 9:40 PM: Bàn luận, Đào sâu, Chia sẻ các bài giảng khác, Nêu Thắc Mắc
9:40 – 9:55 PM: Đúc kết lập biên bản – Bàn về ngày học PalTalk: Kinh Kim Cang 17/6/2017
9:55 – 10:00 PM: Hồi Hướng – Chia Tay

Mong “gặp” tất cả anh, chị, em online tối Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017.

Thân mến,
Diệu Hạnh – Hoàng Mai Ngân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s