Tâm Bạch Trần Huyền Ðan: Lá Thư Ðiều Hành 5

20121028_DHTG2012_0216

Tâm Bạch, Trần Huyền Đan (Ảnh: Nghiêm Ðăng)

 

Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn
Kính thưa HTr Chủ Nhiệm cùng toàn Ban Điều Hành BL1HN.
Kính thưa quý HTr Bảo Huynh và thân thương đến với toàn HỌC VIÊN KHÓA TU HỌC BẬC LỰC 1 HẢI NGOẠI.

Trước hết Khối Tổ Chức và Điều Hành kính gởi lời cám ơn tất cả quý anh chị đã cọng tác hết lòng cho Lễ Khai Khóa được thành công tốt đẹp. Bốn lá Thư Điều Hành liên tiếp không làm quý anh chị căng thẳng, ngược lại quý anh chị vẫn nhịp nhàng đáp ứng với sự điều hành. Nhờ vậy các Chúng, Hội Đồng Liên Chúng, Bảo Huynh cũng như tên dành riêng khi vào phòng học cũng được thành lập thật tốt. Lớp học cũng đã được bắt đầu ngay sau Lễ Khai Khóa và Hòa Thượng Giảng Sư đã rất khen ngợi.

Sự thành công này hoàn toàn do tinh thần quyết tâm theo học của quý anh chị. Những trở ngại kỹ thuật nho nhỏ thật không đáng kể đối với một buổi lễ có một không gian vô cùng rộng lớn và thời gian không ngày, không đêm. Sau khai khóa là chúng ta lại tiếp bước ngay.

LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 05 được gởi đến quý anh chị để thông báo tin tức về Bản Tin 01 và chuẩn bị các giờ học Kinh Kim Cang

 1. Bản Tin 01
 2. Học Kinh Kim Cang
 3. Nhận Lá Thư Điều Hành
 4. Điểm danh
 5. Linh Tinh

1.-Bản Tin 01
Trong LTĐH 04 chúng tôi đã phân chia phần thực hiện Bản Tin.

Bản Tin 01 sẽ do Khối Hành Chánh đảm nhiệm. Bản Tin này sẽ ghi lại hình ảnh ngày Khai Khóa, Biên Bản buổi học học Giới – Định – Huệ và những sinh hoạt trong thời gian qua (LTĐH, LTTH)

Khối hành Chánh đã gởi mail đến các HĐLC. Nay xin nhắc lại Hội Đồng Liên Chúng Âu Châu, Bắc Mỹ, Úc Đại Lợi nhắc nhở các Chúng hay các Học Viên nào chưa gởi hình và bài viết về buổi lễ chính mình tham dự cho HĐLC. Sau khi thu nhận đầy đủ xin HĐLC chuyển đến Khối Hành Chánh càng sớm càng tốt.

Ngoài những bài tường trình quý anh chị có thể viết những cảm nghĩ khi nhập học v.v…

2.- Học Kinh Kim Cang:
Thời gian học Kinh Kim Cang gồm 4 tháng.

 • Tháng đầu học viên sẽ được nghe Giảng Sư giảng dạy. Buổi học đầu tiên không có phần Nghi vấn.
 • Quý học viên nghe giảng trước. Ghi lại những câu hỏi của mình. Quý anh chị có thể học hỏi sau đó trong Chúng, với Bảo huynh hoặc gởi lên Khối Giáo Dục.
 • Tùy theo nhu cầu, Khối Giáo Dục sẽ thông báo lại cho Khối Tổ Chức- Điều Hành. Chúng tôi sẽ theo đó thành lập chương trình tu học tháng sau.
 • Tháng thứ ba học viên sẽ hội thảo trong Liên Chúng hoặc trong Chúng ( tối thiểu là 1 lần). Ghi lại tất cả những thắc mắc gởi về Khối Giáo Dục.
 • Giờ học tháng thứ tư sẽ đặt trọng tâm vào hỏi đáp nhiều hơn. Cách thức thì KTC-ĐH sẽ bàn bạc với KGD trước khi lên chương trình và ghi rõ trong các LTĐH sau.

Giờ học sẽ như sau: Giảng Sư HT THÍCH NHUẬN CHÂU

BL1HN_LÁ THƯ ĐIỀU HÀNH 05-2a.jpg

Liên Chúng Úc Đại Lợi:

 • Gởi thư mời quý Huynh Trưởng tham dự học
 • Cùng Ban kỹ thuật lo phần mở phòng, thử mic 15 phút đầu.
 • phút tiếp KTC-ĐH sẽ cử HTr lo phần điểm danh
 • Điều hành toàn buổi học sau khi Khối TC-ĐH điểm danh.
 • Lo phần sinh hoạt chung gây tinh thần
 • Làm Biên Bản gìờ học cũng như thâu băng giảng.
 • Những phần trách nhiệm BCV, BĐH, Khối TC-ĐH sẽ thông báo tên cho LC UĐL sau

Giờ học nêu trên dựa vào giờ bắt đầu. Giờ giảng của Giảng Sư có thể kéo dài hơn đôi chút tùy theo giảng sư.

Vì Hòa Thượng Giảng Sư phải dậy quá sớm nên xin Liên Chúng Âu Châu chịu khó thức khuya.

3.- Nhận Lá Thư Điều Hành
Chúng tôi nhận được mail cũng như gặp vài huynh trưởng Bảo Huynh ngỏ ý muốn được nhận Lá Thư Điều Hành trực tiếp, không qua Chúng.

Cũng như lần trước đối với nickname Paltalk, quý huynh trưởng Bảo Huynh đã chứng tỏ sự đồng hành rất sát với lớp học. Chúng tôi vô cùng hoan hỉ và cám ơn quý anh chị. Xin quý HĐLC cho biết quý Bảo Huynh nào muốn nhận và gởi email đến với Ban Kỹ Thuật để đưa vào danh sách lớp học.

Sở dĩ chúng tôi không nói đưa hết vì không biết là tất cả quý huynh trưởng bảo Huynh Chúng có muốn nhận hay không, hay chỉ muốn giúp đỡ trong vấn đề tu học thôi. Do đó hoàn toàn tùy ý của quý Bảo Huynh.

Trong thời gian chưa thực hiện xong thì xin quý Chúng chuyển cho Bảo Huynh của Chúng mình.

4.- Điểm danh
Trong Lá thư điều hành 04 chúng tôi có ghi cách thức điểm danh trong Lễ Khai khóa cũng như các buổi học sau. Tuy nhiên, trong những ngày qua chúng tôi nhận được góp ý của Chủ Tịch các khối là nên để cho các Chúng tự báo cáo để có phần linh động hơn, nhất là các học viên không bị thụ động. Do đó chúng tôi xin ghi lại cách thức điểm danh như sau. Xin các HĐLC và Chúng lưu ý:

 • Sau 15 phút đầu dành cho quý HTr có trách nhiệm trong buổi học thử máy. KTC-ĐH sẽ mời từng HĐLC cầm mic. Xin HĐLC chuẩn bị trước để cầm mic ngay khi được mời.
  – HĐLC sẽ mời các Chúng lên cầm Mic báo cáo. Thành phần điều hành Chúng nên chia nhiệm vụ trước để cầm mic ngay khi được kêu tên. Chúng nào không cầm mic thì HĐLC kêu Chúng khác.
 • Mẫu báo cáo chung cho Chúng : (Xin báo cáo ngắn gọn, không cần chào hỏi).

Chúng XXX xin báo cáo:
1. Số học viên hiện diện
2. Số học viên vắng mặt có lý do
3. Số học viên vắng mặt không có lý do
4. Số học viên chung một máy.

 • Trong khi đại diện Chúng báo cáo, tất cả các học viên Chúng hiện diện post lên màn hình tên Chúng.

Học viên thuộc Chúng Xá Lợi Phất ghi: XLP
Học viên thuộc Chúng Mục Kiền Liên ghi: MKL
Học viên thuộc Chúng Phú Lâu Na ghi: PLN
Học viên thuộc Chúng Tu Bồ Đề ghi: TBD
Học viên thuộc Chúng Ca Chiên Diên ghi: CCD
Học viên thuộc Chúng Ma Ha Ca Diếp ghi: MHCD
Học viên thuộc Chúng A Na Luật ghi: ANL
Học viên thuộc Chúng Ưu Bà Ly ghi: UBL
Học viên thuộc Chúng A Nan Đà ghi: AND
Học viên thuộc Chúng La Hầu la ghi: LHL
Học viên thuộc Chúng Bồ Đề Đạt Ma ghi: BDDM
Học viên thuộc Chúng Huệ Khả ghi: HK

Nơi nào có nhiều học viên cùng một máy xin ghi nhiều lần.

Ví dụ Chúng A Na Luật có hai học viên ngồi chung dưới một nickname, xin ghi: ANL,ANL.
– HĐLC Âu Châu có được tối đa 3 phút.
– HĐLC Bắc Mỹ có được tối đa 4 phút
– HĐLC Úc Đại Lợi có được tối đa 5 phút.

Sau giờ học, trước giờ sinh hoạt được HĐLC báo cáo ngắn gọn lần nữa. Lần này chỉ do HĐLC báo cáo. Cho biết số học viên vào trễ hoặc rời thính phòng trước.

Khi HĐLC báo cáo xin quý học viên thuọc Liên Chúng ghi tên lên thính phòng như lần trước.

5.- Linh Tinh
KTC-ĐH nhận được nhiều góp ý. Xin ghi lại dưới đây:

 • Xin Khối Hành Chánh ra mẫu Biên Bản các giờ học. Nếu không có quy định rõ ràng thì các biên bản có thể quá sơ sài hoặc quá dài dòng, không đạt yêu cầu. Các HĐLC sẽ theo đó thực hiện các biên bản các giờ học do Liên Chúng đảm nhận điều hành.
 • Xin Khối Giáo Dục gởi tài liệu ra trước các đề tài học sớm. Trong giờ giảng nếu được, xin KGD ghi lại ngắn những điều quan trọng của Giảng Sư trên màn hình để học viên theo dõi.

Các Học Viên, các Chúng và các HĐLC có thể xử dụng phần Linh Tinh trong Lá Thư Điều Hành để góp ý, đề nghị v.vv. Chúng tôi sẽ ghi lên trong các Lá thư.

Kính Chào Tinh Tấn
TM Khối Tổ Chức-Điều Hành
Tâm Bạch, Trần Huyền Đan
(Xin quý anh chị lưu giữ những Lá thư điều hành vào một hộc riêng để tiện theo dõi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s