Chúc Mừng Chị Nguyên Liên Ðặng Thị Hương ngày con trai ra trường

mg_0182.jpg

Lam viên Liên Chúng Bắc Mỹ nói chung và đặc biệt hai Chúng Ca Chiên Diên và Ca Diếp mến chúc Khóa viên Bậc Lực Nguyên Liên Ðặng Thị Hương trong mùa vui Ngày Ra Trường của con trai. Chúc chị một chuyến du lịch Colorado thật hạnh phúc bên niềm vui của hai mẹ con.

Chúc Mừng, Chúc Mừng!!!

19075264_1445740145472658_303648390_n.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s