Chúc Mừng Ðại Gia Ðình H.Tr Quang Ngộ Ðào Duy Hữu

19030572_1278823062216589_344660960555758636_n.jpg

Nhận được tin vui, đại gia đình anh chị Huynh trưởng Quang Ngộ Ðào Duy Hữu, đương kiêm trưởng ban hướng dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, vừa chào đón thêm thành viên mới, cháu nội Tristin Ðào, hạ sinh hôm nay với sắc diện dễ thương và khỏe khoắn.

Toàn thể anh chị em Khóa viên Bậc Lực Hải Ngoại 1 – Liên Chúng Bắc Mỹ, kính chia sẻ niềm vui cùng đại anh chị , trong thiên chức mới “Ông Bà Nội”. Chúc mừng niềm hạnh phúc đong đầy của Bố Mẹ cháu Tristin và nhất là chúc cho Cháu ăn mau chóng lớn, theo chân ông Nội nối nghiệp Lam, sáng danh gia tộc.

Chúc mừng, Chúc mừng!

TM. Liên Chúc Bắc Mỹ
Nhóm kết tập trang nhà Nhủ Nhau Tinh Tấn

18921993_1278823058883256_1253507389704532172_n.jpg

Ông Bà Quang Ngộ Ðào Duy Hữu và cháu nội Trsitin Ðào vừa hạ sinh (Ảnh: Fb Quang Ngo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s