Chúc mừng Sinh nhật Chúng viên Minh Châu Huỳnh Bảo Brian (Chúng Ma Ha Ca Diếp)

mg_0187.jpgHuynh trưởng Minh Châu Huỳnh Bảo Brian, LÐT GÐPT Chánh Trí,
Tu viện Hoa Nghiêm, Santa Ana, California. (Ảnh: Quảng Pháp)

 

Mặc dù hôm nay đã qua hai ngày, nhưng mùa vui “Ngày của Cha” lại trùng vào ngày Sinh Nhật của Trưởng Minh Châu Huỳnh Bảo, thuộc Chúng Ma Ha Ca Diếp. Thay mặt anh chị em Liên Chúng Bắc Mỹ thân mến gởi đến Anh và gia đình một ngày lễ đầy ý nghĩa tình Cha cũng như ngày Sinh nhật tràn đầy ấm cúng và hạnh phúc.

Happy Birthday to you!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s