Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh: THƯ MỜI Học Kinh Kim Cang lần II

Kính gởi: Quý anh chị trong Ban Cố Vấn
Quý anh chị trong Ban Điều Hành
Quý anh chị Hổ Trợ Kỷ Thuật cho Giảng Sư
Quý anh chị Bảo Huynh thuộc 3 Liên Chúng
Quý anh chị học viên Bậc Lực 1 Hải Ngoại

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Quý anh chị kính mến,

Liên Chúng UĐL chúng em một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể quý anh chị dành thời gian quý báu cùng tham dự buổi học kinh Kim Cang lần II qua hệ thống Paltalk với chi tiết đính kèm. Lần này buổi học dài 3 giờ 30 phút, nên vào khoảng giữa thời gian sẽ có độ 10 phút nghĩ giải lao.

Sự hiện diện đông đủ của quý anh chị Ban Cố Vấn, Quý anh chị Bảo Huynh trong các buổi học Kinh thể hiện sự hổ trợ tinh thần rất lớn và là sự sách tấn cần thiết cho toàn thể học viên BLIHN. Sự tham dự đông đủ của Hoc viên thể hiện sự Tinh Tấn tu học và rèn luyện bản thân.

Kính chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và Vạn Sự Cát Tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma Ha Tát

Kính chào Tinh Tấn,
TM Hội Đồng Liên Chúng Úc Đại Lợi
Chủ Tịch HĐLC/UĐL
Nguyên Đề – Phan Thị Kim Oanh

 

ChuongTrinhHocKinhKimCangLan2Ngay8-9July17-1

ChuongTrinhHocKinhKimCangLan2Ngay8-9July17-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s