Thích Từ Lực: Rừng Thông Vọng Tiếng Lam Hiền

Trời Tây Bắc hôm nay bỗng chan hòa tình Lam muôn thuở của những trại sinh trại họp bạn Lam Viên, quy tụ trên 300 lam viên của các đơn vị GĐPT vùng Tây Bắc và Canada. Hình ảnh những cây thông đứng thẳng bên nhau giúp chúng tôi liên tưởng đến tinh thần đoàn…