Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp: HUẤN TỪ Huynh Trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT VN tại Hải Ngoại

Huynh trưởng Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp (Ảnh: Quảng Pháp) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Cung kính đảnh lễ bái bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức hiện tọa Đạo tràng Chứng minh, Kính thưa Quý Huynh Trưởng Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, – Kính thưa Quý Huynh Trưởng trong Ban Cố Vấn Khóa…