Uyên Nguyên: Thiền… “ngủ”

Chú Tiểu tham thiền, chìm luôn vào giấc ngủ. Sư đi ngang thấy mà chẳng thèm lay động. Một chập Chú giật mình mở mắt, hỏi Sư: “Sao Sư phụ không gọi con dậy?” – Sư mỉm cười, thức dậy chắc chi Tâm đã được an… Ngủ đi!

Tin ảnh: Chúng Ca Chiên Diên và Ma Ha Ca Diếp tổ chức lễ Khai Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực I, Hải Ngoại, 2017.

Ðồng hành lam viên hải ngoại muôn phương – Liên Chúng Bắc Mỹ – gồm quý anh chị trưởng của hai chúng Ca Chiên Diên và Ma Ha Ca Diếp, cư ngụ tại miền Nam California, đã vân tập về Tổ Ðình Minh Ðăng Quang, thành phố Santa Ana, bang California, để thiết lễ Khai…