Thích Như Điển: ĐẠO TỪ Cho Bậc Lực của các Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại

Hòa thượng Thích Như Ðiển (Ảnh: Quảng Pháp) Trích CẨM NANG Khóa Tu Học Hàm Thụ Bậc Lực Hải Ngoại I/2017 Đất trời mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông và con người hay muôn vật đều bị chi phối bởi những cảnh sanh, già, bệnh, chết. Chẳng có ai trong chúng ta có thể thoát ra…