Thích Nữ Khánh Năng: Sự Phát Triển Của Học Thuyết Bồ Tát và Những Liên Hệ Đến Kinh Tạng Nikāya

(Ảnh: Viên Mãn) Chương I: Giới Thiệu 1.1 Mục đích và tầm quan trọng của bài khảo cứu Kinh tạng Nikāya và các bản kinh tương đương của những trường phái Phật giáo thời kỳ đầu mô tả đời sống lý tưởng của đệ tử Phật bằng hình tượng A-la-hán, trong khi đó những kinh…

Tuệ Sỹ: Bồ Tát Tại Gia Thời Ðức Phật*

Bồ-Tát trẻ khởi đầu sự nghiệp bằng sự học tập nơi trường học; trường học đó chính là trường đời; trường đời đây cũng chính là trường đạo. (TS) Trong các A-hàm và Nikāya, danh từ Bồ-tát được dùng để chỉ Bồ-tát tối hậu thân, đời sống cuối cùng từ sơ sinh cho đến trước…

Tâm Minh Vương Thúy Nga: Chúng Tôi Học Kinh – Kỳ 1: Duyên Khởi

Di ảnh Cố Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu (Ảnh: Quảng Pháp)   Như đóa Sen sung sức, tổ chức Gia Ðình Phật Tử chúng ta đã khai hoa nở nhụy tại cố đô Huế, rồi trải rộng đều khắp quê hương và giờ đây, đã có mặt trên các Châu lục hải ngoại. Từ quê nhà đến hải…

Hòa Thượng Tuyên Hóa: Giới, Định, Tuệ – Tâm Tự Tại

Trích từ Kinh Pháp Hoa Lược Giảng Nói đến “Giới, Định, Tuệ”, thế nào gọi là “Giới”? Thế nào gọi là “Tuệ”? Thế nào gọi là “Định”? (1) GIỚI: chính là “chỉ ác phòng phi” (ngưng dứt điều ác, phòng ngừa lỗi quấy), được dùng để đối trị tâm tham của quý vị. Tâm tham…