Minh Khai Nguyễn Văn Nở: Lễ Khai Mạc Khóa tu học Hàm thụ bậc Lực 1, Hải Ngoại tại Hoa Kỳ (Cảm nghĩ của học viên Minh Khai Nguyễn Văn Nở,Chúng Ca Chiên Diên)

Chúng viên Minh Khai Nguyễn Văn Nở, Gia trưởng GÐPT Chánh Pháp, Garden Grove, CA (Ảnh: Quảng Pháp)   Chương trình tu học của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một chương trình được soạn thảo rất công phu, rất khoa học và cũng rất phù hợp cho từng lứa tuổi, từng…