Vĩnh Hảo: Cảm Ơn Gia Ðình Phật Tử

Tôi luôn đặt tin tưởng nơi tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN). Trong niềm tin tưởng nầy, còn có sự ngưỡng mộ, yêu thương đối với một tập thể trẻ trong đồng phục màu lam hiền hòa, và nhất là mục đích cao đẹp mà ở đời nầy—ngoài tập thể những bậc…

Uyên Nguyên: Quán* “Sân Hận”

  Hai người bạn gặp nhau, trong lúc trò chuyện, Anh Sân chợt thấy anh Hận cầm chiếc điện thoại rất tầm thường, bèn hỏi: “Fone gì sao trông rẻ tiền vậy?” “Rẻ, lỡ bể không tiếc. Nhưng vấn đề không phải là vì tiếc.” Anh Hận trả lời. Chợt nhìn kỹ lại, thấy mặt…