Diệu Hạnh Hoàng Mai Ngân: Thông báo: Ca Chiên Diên và Ca Diếp hội Chúng để đúc kết bài học Giới-Ðịnh-Tuệ (8PM-10PM – 4.6.2017)

Mến chào quý anh, chị, em, Thể theo đa số ý kiến của anh, chị, em về giờ học chúng đúc kết bài Giới – Định – Tuệ, mời quý anh, chị, em thu xếp thời gian gọi điện thoại họp chung chúng Ca Chiên Diên và Ma Ha Ca Diếp vào lúc 8:00 –…