Vĩnh Hảo: Ngôn Ngữ và Sự Thật

Cư sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo (Ảnh: Quảng Pháp)   Từ vụ Đại Bùng nổ (Big Bang) đến kỷ nguyên gọi là “Bùng nổ Thông tin” (the Information Explosion) cách nhau khoảng 15 tỉ năm. Vũ trụ theo lý thuyết Big Bang đã theo thời gian giãn nở, bành trướng không cùng tận. Ngày nay…

Thích Nhất Hạnh: Chánh ngữ

Thiền sư Thích Nhất Hạnh (Ảnh: Quảng Pháp) Chánh ngữ tức là lời nói chân chính. Đây là một phép thực tập rất quan trọng. Chúng ta biết rằng chánh tư duy cũng là một hình thức của chánh ngữ, tư duy là loại ngôn ngữ thầm ở trong tâm. Tuy người khác không nghe…